SHERPA/RoMEO Logo   . . . opening access to research  
Home  •  Zoeken •  Tijdschriften •  Uitgevers •  Veelgestelde vragen •  Suggesties •  Support Us •  Over  

RoMEO Journals for: Universitetsforlaget (Scandinavian University Press)

English | Español | Magyar | Nederlands | Português  
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Overig - Alle
Tijdschrift ISSN ESSN Geassocieerde organisaties
Arbeiderhistorie 0801-7778 2387-5879 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Arbeidsrett 1503-5883 1504-3088 -
Beta: Scandinavian Journal of Business Research - 1504-3134 -
Digital kompetanse 0809-6724 0809-7143 Senter for IKT i utdanningen (Centre for ICT in Education)
DRAMA Nordisk dramapedagogisk tidsskrift - 2535-4310 -
Edda 0013-0818 1500-1989 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur 1891-5752 1891-5760 Institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen (University of Bergen, Department of Information and Media Science);
Nordic Publishing Committee for Journals in the Humanities and Social Sciences og Nomadikon-prosjektet
Fokus på familien 0332-5415 0807-7487 -
Heimen 0017-9841 - Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial;
Landslaget for lokalhistorie
Historisk Tidsskrift 0018-263X 1504-2944 Norske historiske forening (HIFO);
Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Jussens Venner 0022-6971 1504-3126 -
Kirke og Kultur 0023-186X 1504-3002 -
Klinisk Sygepleje 0902-2767 1903-2285 -
Kritisk juss 0804-7375 2387-4546 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Kunst og Kultur 0023-5415 1504-3029 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Lov og Rett 0024-6980 1504-3061 -
Naturen 0028-0887 1504-3118 Universitetet i Bergen
NORDAND 0809-9227 - Fagbokforlaget
Nordic Journal of Digital Literacy - 1891-943X Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial;
Senter for IKT i utdanningen (Centre for ICT in Education)
Nordic Journal of Human Rights / Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter [Now published elsewhere] 1891-8131 1891-814X Bijzonder Beleid: SSH Titles
Nordic Journal of Religion and Society 0809-7291 1890-7008 University of Agder, Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences (NOP-HS);
Centre for Church Research (KIFO);
Akademika Forlag
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik 1891-5914 1891-5949 Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NFPF) (Nordic Association for Educational Research)
Nordisk Domssamling 0029-1315 1504-3185 -
Nordisk Østforum [Now published elsewhere] 0801-7220 1891-1773 Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning / Scandinavian Poetry. Journal of Poetry Research - 2464-4137 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Nordisk politiforskning - 1894-8693 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Nordisk Sosialt Arbeid 0333-1342 1504-3037 -
Nordisk sygeplejeforskning 1892-2678 1892-2686 -
Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research - 2464-4161 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
NORMA - Nordisk tidsskrift for maskulinitetsstudier [Now published elsewhere] 1890-2138 1890-2146 Bijzonder Beleid: SSH Titles;
NFMM - Nordisk forening for forskning om menn og maskuliniteter (Scandinavian Society for Research on men and masculinities)
Norsk Antropologisk tidsskrift 0802-7285 1504-2898 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial;
Norsk antropologisk forening;
Norges forskningsråd (Norwegian Research Council)
Norsk Filosofisk tidsskrift 0029-1943 1504-2901 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 0809-2044 1504-288X Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Norsk medietidsskrift 0804-8452 0805-9535 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Norsk museumstidsskrift - 2464-2525 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Norsk pedagogisk tidsskrift 0029-2052 1504-2987 Utdanningsforbundet og Forskerforbundets forening for lærerutdanning (Union of Education and Research Association for Teacher Education)
Norsk sosiologisk tidsskrift - 2535-2512 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 0801-1745 1504-2936 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Norsk Teologisk Tidsskrift 0029-2176 1504-2979 -
Nytt Norsk Tidsskrift 0800-336X 1504-3053 -
Oslo Law Review - 2387-3299 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling 0805-083X 1504-3045 -
Praktisk økonomi og finans 1501-0074 1504-2871 -
Rus & Samfunn 1500-8614 1501-5580 -
Scandinavian Journal of Law / Tidsskrift for Rettsvitenskap 0040-7143 1504-3096 -
Skatterett 0333-2810 1504-310X -
Søkelys på arbeidslivet 1504-8004 1504-7989 Institutt for samfunnsforskning (Institute for Social Research);
Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Sosiologisk Tidsskrift 0804-0486 1504-2928 Instituttene for sosiologi ved de norske universitetene (Departments of Sociology at the Norwegian Universities);
Norsk sosiologforening (Norwegian Sociologist Association)
Stat og Styring 0803-0103 0809-750X -
Studia Musicologica Norvegica 0332-5024 1504-2960 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Teologisk tidsskrift 1893-0263 1893-0271 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Tidsskrift for Eiendomsrett 1504-3495 - Gyldendal Akademisk (Gyldendal Academic)
Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2464-336X 2464-3378 Gyldendal Akademisk (Gyldendal Academic)
Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 1503-6782 - Gyldendal Akademisk (Gyldendal Academic)
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 1503-2965 - Gyldendal Akademisk (Gyldendal Academic)
Tidsskrift for Forretningsjus 0805-4355 - Gyldendal Akademisk (Gyldendal Academic)
Tidsskrift for kjønnsforskning 0809-6341 1891-1781 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial;
KILDEN - Information Centre for Gender Research in Norway
Tidsskrift for omsorgsforskning 2387-5976 2387-5984 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid 1503-6707 1504-3010 -
Tidsskrift for Samfunnsforskning 0040-716X 1504-291X Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Tidsskrift for Strafferett 1502-685X - Gyldendal Akademisk (Gyldendal Academic)
Tidsskrift for Teologi og Kirke 0040-7194 1504-2952 Menighetsfakultetet i Oslo (Faculty of Theology at Oslo)
Tidsskrift for velferdsforskning - 2464-3076 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Tidsskriftet Norges barnevern 0800-1014 1891-1838 Norsk barnevernsamband
Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk 1500-4538 1893-8981 Bijzonder Beleid: Creative Commons Attribution Non-Commercial
In deze lijst kunnen titels die niet meer door deze uitgever worden uitgegeven zijn weglaten<< Universitetsforlaget (Scandinavian University Press)
 

Zoeken

Tijdschriften: Tijdschrift
     
    exact beginnend met   bevat  
  ISSN
     
Uitgevers: Uitgever
  RoMEO ID
  RoMEO-kleur
  RoMEO update date
  Land
Weergaveopties
Toon de overeenstemming met het Open Access mandaat in de resultaten voor:
Eenvoudig zoeken
RoMEO-kleurArchiveringsbeleid
GroenGearchiveerd mag worden: pre-print (d.w.z. vóór peer review), post-print (de versie na correcties n.a.v. peer review) of de uitgeversversie (pdf van het gepubliceerde artikel)
BlauwGearchiveerd mag worden: post-print (de versie na correcties n.a.v. peer review) of de uitgeversversie (pdf van het gepubliceerde artikel)
GeelGearchiveerd mag worden: pre-print (d.w.z. vóór peer review)
WitGeen formele toestemming voor archivering
 Meer informatie over kleuren en publicatievoorwaarden (Engels)
ofOverzicht uitgevers
Gebruik deze site om een overzicht van toestemmingen te vinden, die normaal bij een uitgeversovereenkomst voor rechtenoverdracht worden gegeven.

Met dank aan deze instellingen voor de informatie waarmee de tijdschriftendatabase van RoMEO wordt aangevuld:
- the Zetoc service, funded by Jisc with data provided by the British Library,
- de Directory of Open Access Journals (DOAJ), beheerd door Infrastructure Services for Open Access,
- the Entrez journal list hosted by the NCBI.

This work is licensed under CC BY-NC-ND. About using our content Privacy • Give Feedback • Neem contact met ons op