SHERPA/RoMEO Logo   . . . opening access to research  
Főoldal  •  Keresés •  Folyóiratok •  Kiadók •  GYIK •  Javaslat •  Support Us •  Rólunk  

Kiadók kategóriái a RoMEO-ban

English | Español | Magyar | Nederlands | Português  
This version of Sherpa Romeo will be decommissioned on Friday 31 July 2020. Our new version is available at https://v2.sherpa.ac.uk/romeo.

Primary Copublisher [Elsődleges társkiadó]

Definition [Definició]: The publisher whose policies apply to a journal that is published jointly by two or more publishers. This distinguishes the publisher from the other party/parties, who are designated 'Copublishers
[Az a kiadó, amelynek a politikája vonatkozik egy olyan folyóiratra, amit kettő vagy több kiadó közösen ad ki. Ez különbözteti meg a kiadót a többi érdekelttől, akik választott Társkiadók.]
Case/E.g. [eset/pl.]: e.Journal of Portuguese History is copublished by the Brown University, Department of Portuguese and Brazilian Studies, and the Universidade do Porto. Of these, Brown University is the primary copublisher. Publishing house declarations: 'Co-published by...', 'Published jointly by...', with additional indication of precedence - e.g. the contact details on all relevant web pages refer to publisher x, but not y.
[e.Journal of Portuguese History közösen publikálja a Brown University, a Portugál és Brazil Tanulmányok Tanszéke és az Universidade do Porto. Ezek közül, Brown University az elsődleges társkiadó. Kiadói nyilatkozatok:Társkiadó..., Közös publikáció..az elsőbbségi jogok további feltüntetésével - pl. az idetartozó weboldalakon az elérhetőségi információk x kiadóra vonatkoznak és nem y kiadóra]
Guidance [Útmutató]: Precedence may be indicated by a copyright declaration that only refers to publisher x, although in such cases 'Copyright Holder' would be used instead of 'Primary Copublisher'.
[Not translated]

To view all the categories, please see the - Full List [Az összes kategória megtekintéséhez, kattintson a Teljes listára ]

This work is licensed under CC BY-NC-ND. About using our content Privacy • Give Feedback • Elérhetõségek